www.e-doradcy.pl
Bezpieczeństwo transakcji

Sprawdź NIP swojego kontrahenta z Unii Europejskiej.

VIES - VAT Information Exchange System

Państwo
Numer rejestracyjny (NIP)
Data 13/02/2016 w formacie (dd/mm/yyyy)
 

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) zaczęły funkcjonować nowe regulacje w zakresie opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podmioty dokonujące tych transakcji winny podać swym kontrahentom właściwy i ważny (zarejestrowany w unijnym systemie VIES - "VAT Information Exchange System") - poprzedzony dwuliterowym kodem kraju, w którym został nadany - numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podanie ważnego numeru kontrahenta nie jest co prawda obowiązkowe, jednak jest m.in. warunkiem koniecznym (choć niewystarczającym) do uznania prawa do zastosowania stawki VAT 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej oraz dla uniknięcia podwójnego opodatkowania (za granicą i po raz wtóry w kraju) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W celu sprawdzenia, czy podany nam numer jest właściwy (czy wszystkie dane podane nam przez naszego kontrahenta wraz z numerem są prawdziwe) musimy niestety zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego albo do Ośrodka Zamiejscowego Biura Wymiany Informacji o VAT w Koninie (ul. Poznańska 46, 62-510 Konin, tel. (063) 242 33 55, fax (063) 240 19 89, e-mail : numery.vat@mofnet.gov.pl). Jednak sprawdzenia takiego dokonać winniśmy tylko jednokrotnie, przy pierwszej transakcji. Przy kolejnych transakcjach z tym samym kontrahentem wystarczy sprawdzić, czy podany numer jest ważny w dacie dokonania tej transakcji. Sprawdzenia takiego możemy dokonać wchodząc do unijnego systemu VIES (przycisk SPRAWD¬ poniżej).

Po wypełnieniu pól formularza i wciśnięciu przycisku SPRAWD¬ zostanie wyświetlona informacja. Komunikat, który otrzymamy należy wydrukować. Komunikat ten zawiera datę sprawdzenia oraz stwierdzenie, że podany numer jest ważny (nieważny) i jest dowodem wystarczającym do uznania, że w dacie tej numer naszego kontrahenta był ważny (nieważny). Wydruk, o którym mowa wyżej, należy - dla celów dowodowych - dołączyć do dokumentacji danej (każdej !) transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Jeżeli z komunikatu wynika, że numer jest nieważny to oznacza, że omyłkowo podano nam numer błędny lub popełniony został błąd przy wprowadzaniu danych, albo też firma naszego kontrahenta już nie istnieje lub nie jest on już uprawnionym podatnikiem podatku od wartości dodanej. W tej sytuacji nie przysługują nam uprawnienia, o których mowa na wstępie, np. prawo do stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.


© Copyright by Jerzy Andrzej Tomczak (JAT) doradztwo podatkowe, serwis doradztwa podatkowego
Stronę odwiedzono 1385478 razy