Doradztwo podatkoweFinansePrawo

Ważne terminy w działalności gospodarczej – do kiedy VAT, dochodowy i ZUS?

obliczanie podatków

Własna działalność gospodarcza to coś więcej niż praca na pełen etat. Decydując się na takie rozwiązanie stajemy się odpowiedzialni za zdecydowanie więcej obszarów niż wykonywania zadań zleconych przez przełożonego. Również po naszej stronie jest kwestia zapłacenia podatku. Do kiedy płacimy ZUS, a do kiedy podatek VAT? Co w przypadku podatków? Do kiedy płacimy podatek dochodowy? Zapamiętanie kolejności opłacania składek, zrozumienie różnic między formularzem PIT oraz CIT, czy po prostu zwracanie uwagi na najważniejsze terminy. To tylko nieliczne wyzwania przedsiębiorców. Warto więc zapamiętać najważniejsze czynności raz, a dobrze. W związku z tym zapraszamy do lektury tego artykułu!

Do kiedy płacić składki ZUS?

Do kiedy ZUS? To najczęściej zadawane pytanie przez osoby, które zakładają własną działalność. Czy trzeba go opłacać raz na miesiąc, a może raz na kwartał? Kiedy muszę jechać do urzędu? No i właściwie, ile mam do zapłaty?

Do kiedy płatny ZUS? Do 10 dnia każdego miesiąca! Wystarczy zapamiętać tylko tyle. Dodatkowo warto podkreślić, że ten termin jest niezwykle istotny. Jeżeli zapomnisz o terminowej płatności za dany miesiąc, musisz liczyć się z doliczeniem odsetek. Ich wysokość jest zależna od okresu samej zaległości. Jednocześnie przykrą konsekwencją opóźnienia jest ustanie ubezpieczenia zdrowotnego. Zostaje one wstrzymane od pierwszego dnia miesiąca, za który nie zapłacono odpowiedniej składki. Oznacza to, że jeżeli do 10 października nie dokonasz adekwatnej opłaty, to od 1 listopada zostaniesz bez ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że opłacenie zaległości nie powoduje automatycznego aktywowania ubezpieczenia. W takim wypadku należy złożyć odpowiednią deklarację do ZUS z prośbą o przywrócenie zabranego wcześniej ubezpieczenia.

Termin płacenia podatku VAT – do którego płaci się VAT?

Kolejnym ważnym punktem jest zadbanie o podatek VAT. Do kiedy płaci się VAT 7? Podatnicy korzystający z takiego rozwiązania są zobowiązani do odliczania i wpłacania takiego podatku za okresy miesięczne. Wszystko to należy wykonać bez wezwania naczelnika skarbówki do 25 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym to powstał obowiązek podatkowy. Oznacza to, że jeżeli w marcu spoczął na przedsiębiorcy obowiązek podatkowy, to musi taką kwotę uregulować do 25 kwietnia. Płatności za poprzedni miesiąc dokonuje się na dedykowany dla podatnika numer konta. Jednocześnie należy w tym samum czasie pamiętać o obowiązku składania formularzy, jakimi są deklaracje VAT-7.

Warto również wspomnieć, że tak zwani mali podatnicy są zobowiązani do odliczania i wpłacania takiego podatku za okresy kwartalne. Obowiązek podatkowy wskazuje, że opłatę należy uiścić w terminie do 25 dnia miesiąca, który następuje po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dzień uregulowania części lub całości należności jest datą, którą przyjmuje się jako moment powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli więc obowiązek taki powstaje w IV kwartale roku, to możliwość opłacenia podatku VAT będzie dostępna do 25 stycznia kolejnego roku.

Do kiedy płaci się podatek dochodowy

Zastanawiając się, do którego podatek dochodowy, warto również zapamiętać konkretną datę. Zajmując się podatkiem dochodowym, trzeba wiedzieć, że jest on opłacany w formie zaliczek w formie miesięcznej lub też kwartalnej. Podatnik jest zobowiązany do wywiązania się z tego obowiązku do 20 dnia następnego miesiąca lub kwartału (w zależności od wybranej formy rozliczania podatkowego).

Kary za spóźnienie

Konsekwencje dotyczące opóźnień w opłatach składek ZUS wyjaśniliśmy już powyżej. Co się jednak stanie, gdy zapomnimy o uregulowaniu podatku VAT lub podatku dochodowego? Czy brak opłacenia odpowiedniej składki przyniesie wiele strat? Co się stanie, gdy zapomnimy złożyć zeznania podatkowe? Czy konsekwencje są bardzo dotkliwe?

W przypadku nieopłacenia składki VAT w stosownym terminie należy liczyć się z nałożeniem kary. Jej wysokość podawana jest w zakresie od 260 zł do aż 52000 zł. Warto więc pilnować wszelkich terminów i dokonywać opłat w raz ustalonym okresie. ewentualnych wyjaśnień może przynieść wiele niepotrzebnych nerwów i nieprzespanych nocy.

W zakresie opłat związanych z podatkiem dochodowym tak samo jak w przypadku podatku VAT najważniejsze informacje można znaleźć w art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Ten fragment ustawy określa wprost: „Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Oznacza to, że wysokość kar jest identyczna jak te, które podaliśmy powyżej.

Jest zdecydowanie wiele korzyści pracy na swoim. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli nie zatrudniasz innych pracowników to i tak jesteś zobowiązany do regularnych opłat podatkowych. Jednocześnie prowadząc własną firmę, warto obserwować zmiany na bieżąco. Przede wszystkim terminowość jest gwarancją spokoju i bezpieczeństwa. Zdecydowanie lepiej nie narażać się na ewentualne przykre konsekwencje, a tak zaoszczędzony czas, nerwy i pieniądze lepiej poświęcić po prostu na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.