Doradztwo podatkowe

Darowizna w rodzinie – kiedy zapłacisz podatek?

Podatek od darowizny w rodzinie to dla wielu osób temat – rzeka. Jak rozlicza się darowizna od rodziny? Czy jest ona obciążona dodatkowym podatkiem na rzecz państwa? A jeśli tak, to ile zapłacimy? Czy w Polsce funkcjonuje tzw. limit darowizny w rodzinie? Jak wygląda darowizna w pierwszej linii a podatek? Sprawdźmy!

Darowizna od rodziców – zwolnienie z podatku od darowizn

Rodzice są jedynymi członkami rodziny, którzy są zwolnieni z płacenia podatku od darowizn. Zwolnienie z podatku od darowizny obowiązuje pod pewnymi warunkami i tylko wtedy, gdy wartość darowizny nie przekracza określonego progu. Jeśli jednak wartość przekroczy ten próg, wówczas podatek od darowizny będzie obowiązywał.

Jeśli podatnik dokonuje darowizny na rzecz swojego dziecka, wnuka, prawnuka, rodzica, dziadka, rodzeństwa lub innych zstępnych w linii prostej, podatek nie jest nakładany. Kwota darowizny, która jest zwolniona z podatku, jest obliczana jako obniżona wartość darowizny. Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku od darowizn dotyczy tylko darowizn między członkami tej samej rodziny. Jeśli członek rodziny przekaże darowiznę pieniężną osobie niespokrewnionej, darowizna ta nie jest zwolniona z podatku i podlega opodatkowaniu.

Darowizna dla rodziny a grupy podatkowe

Choć nazywa się to “darowizną”, nie jest to darowizna pieniężna, lecz majątkowa. Darczyńca przekazuje swojemu dziecku lub wnukowi ziemię, lub dom, może też podarować akcje, udziały lub samochód. Taka darowizna rodzinna nie będzie podlegała podatkowi od darowizn, ponieważ nie zawiera gotówki.

Zgodnie z prawem, darowizną jest każde przekazanie majątku przez jedną osobę drugiej bez wynagrodzenia. Darowizną jest każde przekazanie majątku za kwotę niższą niż wartość przekazanego majątku lub za kwotę niższą niż kwota potrzebna do zapłaty za nabycie, ulepszenie, zachowanie lub zwrot przekazanego majątku.

Podatek od spadków i darowizn a darowizna od rodziców – czy do niej dojdzie?

Kwota darowizny od rodziny nie podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od darowizn, a więc rodzice nie mają obowiązku podatkowego. Zwolnienie z podatku obowiązuje pod pewnymi warunkami i tylko wtedy, gdy wartość darowizny jest niższa od określonego progu.

Jak rozliczyć darowiznę pieniężną od rodziców?

Jeśli darowizna ma miejsce między bliskimi krewnymi, a podatnik nie chce jej zgłaszać, można ją rozliczyć na jeden z dwóch poniższych sposobów. Podatnik może zgłosić darowiznę pieniężną jako przeznaczoną na wydatki służbowe lub jako darowiznę na cele charytatywne, przekazaną organizacji lub organizacjom uznawanym za odliczane od podatku. Jak działa opodatkowanie darowizny od rodziny?

Jeśli darowizna nie zostanie rozliczona w powyższy sposób, wówczas musi zostać zgłoszona, a podatek potrącony przez podatnika. Podatnik musi zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego.

Niezgłoszona darowizna od rodziców i jej konsekwencje

Pod pewnymi warunkami, darowizna dokonana przez rodziców może podlegać opodatkowaniu podatkiem od darowizn, ale podatek od darowizny nie zostanie pobrany od rodziców. Warunkiem niepobrania podatku od darowizny jest niezgłoszenie jej do urzędu skarbowego.

Darczyńca, który nie zadeklaruje darowizny w wysokości 10 000 zł lub wyższej, musi zapłacić 10% wartości darowizny jako karę za niezgłoszoną darowiznę.

Darczyńca, który nie zadeklaruje darowizny, będzie musiał zapłacić podatek od niezgłoszonej darowizny. Podatnik pobierze niezgłoszoną darowiznę, odliczy stawkę podatku (10% niezgłoszonej darowizny) i pozostawi Ci darowiznę wolną od podatku.

Darowizna w najbliższej rodzinie w Polsce działa następująco: jeśli Twoi rodzice nie zadeklarują darowizny pieniężnej na Twoją rzecz lub zgłoszą darowiznę w kwocie niższej niż w rzeczywistości, konsekwencje są bardzo poważne. Darczyńca jest bowiem zobowiązany do zapłacenia podatku w wysokości 20% wartości darowizny. Kwota ta jest równa 6 000 zł. W praktyce oznacza to, że w Polsce funkcjonuje tzw. limit darowizny od rodziny.

W związku z tym darczyńca zapłaci kwotę równą podatkowi dochodowemu należnemu za jeden rok. Może to być bardzo kosztowne dla darczyńcy, ponieważ darowizna nie jest prezentem. Jest to działalność gospodarcza, za którą darczyńca musi płacić podatki. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy poinformować rodziców o darowiźnie przed jej otrzymaniem.

Darowizna od rodziny – podsumowanie

Darowizna od rodziny to bardzo ciekawy temat. Możesz podarować pieniądze swoim rodzicom w prezencie. Darowizna ta jest wolna od podatku. Możesz również przekazać im w prezencie swój majątek. Jeśli wartość darowizny jest wyższa niż limit odroczenia podatku, nadwyżka zostanie opodatkowana stawką 20%.

Darowizna od rodziny ma wyraźne ograniczenia. Od członków rodziny można przekazać maksymalnie następujące kwoty: – rodzice – 3.000 zł – dziadkowie – 3.000 zł – wnuki – 3.000 zł – teściowie – 3.000 zł – brat – 3.000 zł – siostra – 3.000 zł. W praktyce oznacza to, że limit darowizny od rodziny, który został zwolniony z przedmiotowego opodatkowania, jest dość wąski.

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.